báo cáo Market Pulse

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về báo cáo Market Pulse, cập nhật vào ngày: 05/08/2021

Theo báo cáo Market Pulse của Nielsen - Công ty đo lường hiệu quả kinh doanh toàn cầu, mức tăng trưởng toàn quốc của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trong quý III/2017 đã có những chuyển biến tích cực, đạt 6,4% so với cùng kỳ năm trước và chủ yếu đến từ tăng trưởng sản lượng (5,8%).

Theo báo cáo Market Pulse được công bố bởi Nielsen – công ty đo lường hiệu suất toàn cầu, trong quý IV/2015, ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại 6 thành phố lớn của Việt Nam tiếp tục có mức tăng trưởng cao.