Báo cáo tài chính của Vingroup quý III

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về báo cáo tài chính của Vingroup quý III, cập nhật vào ngày: 14/07/2020

Tính đến 30/9/2018, tổng tài sản Vinhomes đạt 138.195 tỷ đồng, tăng 169% so với cuối năm 2017. Điều này cho thấy, các hoạt động kinh doanh của Vingroup đã phát triển tích cực như thế nào.