báo chí quốc tế ca ngợi Việt Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về báo chí quốc tế ca ngợi Việt Nam, cập nhật vào ngày: 14/07/2020

Báo quốc tế cho rằng, với nguồn lực còn hạn chế và hệ thống y tế chưa thực sự vượt bậc nhưng Việt Nam đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.