bảo tồn và phát triển ba vì

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bảo tồn và phát triển ba vì, cập nhật vào ngày: 19/01/2021

"Nếu chúng ta chỉ nhìn nhận và đánh giá di sản dưới góc độ bảo tồn, nhìn về các giá trị quá khứ trong một giai đoạn lịch sử… vô tình chúng ta sẽ biến việc bảo tồn di sản trở thành công việc mang tính lý thuyết".