bất chấp dịch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bất chấp dịch, cập nhật vào ngày: 14/07/2024

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo thường niên có tên Triển vọng phát triển châu Á, trong đó đánh giá nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương trong năm 2020 bất chấp đại dịch Covid-19.