bến xe niệm nghĩa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bến xe niệm nghĩa, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

Từ 0 giờ ngày 7/10/2021, Hải Phòng sẽ chính thức ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô tại bến xe khách Niệm Nghĩa.