bếp than tổ ong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bếp than tổ ong, cập nhật vào ngày: 19/10/2021

Nhằm hạn chế ảnh hưởng của bếp than tổ ong đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp...

Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ tiến hành kiểm tra, xử phạt hành chính đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh vi phạm đốt than...

Người kinh doanh ủng hộ dự án thí điểm xóa sổ bếp than tổ ong trên địa bàn Hà Nội bắt đầu từ 1/1/2020. Tuy nhiên, vì hiệu quả kinh tế nên người dân cần một phương án hỗ trợ thay thế cụ thể, tương đương.

1870 nghìn tấn là khối lượng khí CO2 mà bầu không khí tại Thủ đô Hà Nội phải gánh chịu mỗi ngày, chỉ tính riêng từ việc sử dụng bếp than tổ ong.