BHYT chi trả bệnh ung thư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về BHYT chi trả bệnh ung thư, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Quỹ BHYT thanh toán theo đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế hoặc của bệnh viện.