BÌNH ỔN GIÁ ĐIỀU HÀNH GIÁ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về BÌNH ỔN GIÁ ĐIỀU HÀNH GIÁ, cập nhật vào ngày: 27/01/2021

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về bình ổn giá thịt lợn.