BN714

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về BN714, cập nhật vào ngày: 20/10/2020

BCĐ phòng, chống dịch của TP Hà Nội xác định test nhanh là giải pháp để kịp thời khoanh vùng những trường hợp dương tính với Covid-19, từ đó có những biện pháp chặt chẽ hơn, chứ không phải là biện pháp duy nhất...