Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cùng một số đề xuất của Bộ Công Thương, chiều 10/3, Bộ Tài chính thông báo đồng ý giảm 50% thuế bảo vệ môi trường.

Cụ thể, đối với xăng, thuế bảo vệ môi trường sẽ giảm từ 4.000 đồng/lít xuống 2.000 đồng/lít; các loại dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg và dầu hỏa giảm 700 đồng/lít.

Chiều 10/3, Bộ Tài chính thông báo đồng ý đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường, dự kiến thi hành kể từ 1/4 đến 31/12.
Chiều 10/3, Bộ Tài chính thông báo đồng ý đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường, dự kiến thi hành kể từ 1/4 đến 31/12.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị việc giảm thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Để áp dụng vào thực tiễn, đề xuất của Bộ Tài chính sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và thông qua trong thời gian tới.
Theo Bộ tài chính, với việc điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn thì dự kiến số thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2022 sẽ giảm, từ đó làm giảm doanh thu Ngân sách Nhà nước (NSNN)

Nếu tính trên cơ sở sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2019, việc giảm thuế theo đề xuất sẽ giảm cả năm khoảng 29.035 tỷ đồng/năm, từ đó tác động làm giảm thu NSNN (bao gồm cả thuế BVMT, thuế GTGT) cả năm khoảng 31.938 tỷ đồng/năm (số giảm thu NSNN bình quân 1 tháng là 2.661,6 tỷ đồng/tháng). 

Nếu tính giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 01/4/2022 thì số giảm thu NSNN (bao gồm cả thuế BVMT, thuế GTGT) sẽ khoảng 23.954 tỷ đồng. 

Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất thuế bảo vệ môi trường chỉ giảm 1.000 đồng/lít xăng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng mức giảm như trên là thấp, sẽ gây ra khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/bo-tai-chinh-dong-y-giam-50-thue-bao-ve-moi-truong-voi-xang-dau-post184885.html