BOT giao thông

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về BOT giao thông, cập nhật vào ngày: 05/04/2020

Nhà đầu tư BOT giao thông cho rằng, họ rất ủng hộ chủ trương thu phí không dừng của Chính phủ... Tuy nhiên, có vẻ nhà đầu tư BOT ngoài mặt nói là ủng hộ, nhưng thực tế không hẳn như vậy!

Theo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), tính đến hết năm 2021, sẽ có 49 dự án BOT phải tăng phí sử dụng đường bộ.