Các công ty lớn nhất trên thế giới nhận ra rằng con đường khiến cho nhân viên làm việc hiệu quả dẫn đến thành công là phải đi qua dạ dày của họ.

Chính vi thế đã từ lâu họ xây dựng nên hệ thống khu vực ăn uống dành riêng cho nhân viên hiện đại chẳng thua kém gì những nhà hàng tốt nhất trên thế giới. 

1. Google

2. Apple

3. Facebook

4. Dropbox

5, Pixar

6. Twitter

7. Bright Side

Theo Thúy Hà/ Gia Đình Việt Nam