bức tường ngân hàng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bức tường ngân hàng, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

Trước những diễn biến phức tạp của loại hình tín dụng đen, nhiều giải pháp đẩy lùi vấn nạn này đã được các cơ quan quản lý đưa ra.