bưu chính viễn thông

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bưu chính viễn thông, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Ngày 27/7, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số TP. Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (số 174/KH-UBND).

Ngày 27/7, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số TP. Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (số 174/KH-UBND).

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 do Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức sáng nay (14/7), việc quản lý sim rác, tin nhắn rác thời gian qua đã có những chuyển biến mạnh mẽ.