ca mắc mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ca mắc mới, cập nhật vào ngày: 21/01/2022

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, vào đầu giờ sáng ngày 31/5, Việt Nam có thêm 61 ca mắc COVID-19 mới, trong đó Bắc Giang ghi nhận 43 ca.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, vào đầu giờ sáng ngày 30/5, Việt Nam có thêm 52 ca mắc COVID-19 mới, trong đó Bắc Giang ghi nhận 35 ca.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, vào đầu giờ sáng ngày 29/5, Việt Nam có thêm 87 ca mắc COVID-19 mới, trong đó Bắc Giang và Bắc Ninh ghi nhận 84 ca.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, vào đầu giờ sáng ngày 28/5, Việt Nam có thêm 40 ca mắc COVID-19 mới, riêng tỉnh Bắc Giang ghi nhận 30 ca.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, vào đầu giờ sáng ngày 27/5, Việt Nam có thêm 25 ca mắc COVID-19 mới, riêng tỉnh Bắc Giang ghi nhận 23 ca.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, vào đầu giờ sáng ngày 24/5, Việt Nam có thêm 57 ca mắc COVID-19 trong 12 giờ qua. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 3.975 ca COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, vào đầu giờ sáng ngày 24/5, Việt Nam có thêm 58 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 56 ca còn lại ghi nhận trong nước tại 6 tỉnh, thành phố.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, vào đầu giờ sáng ngày 23/5, Việt Nam có thêm 33 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 31 ca ghi nhận trong nước. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 3.636 ca mắc trong nước, 1.483 ca nhập cảnh.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, vào đầu giờ sáng ngày 20/5, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc COVID-19 mới đều thuộc khu vực được cách ly, phong tỏa.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, vào đầu giờ sáng ngày 19/5, Việt Nam ghi nhận thêm 31 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 30 ca mới trong nước đều thuộc khu vực được cách ly, phong tỏa.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, tính đến 6h00 sáng ngày 18/5, Việt Nam ghi nhận thêm 19 ca mắc COVID-19 mới trong nước đều thuộc khu vực cách ly, phong tỏa. Trong đó, riêng Hà Nội có 13 ca.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế tính đến 6h00 sáng ngày 17/5, Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca mắc COVID-19 mới trong nước đều thuộc khu vực cách ly, phong tỏa. Trong đó, riêng tỉnh Bắc Giang có 22 ca.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế vào lúc 6h00 sáng ngày 14/5, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 29 ca trong nước đều thuộc khu vực được cách ly, phong tỏa.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế vào lúc 6h00 sáng ngày 13/5, Việt Nam ghi nhận thêm 35 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 33 ca trong nước đều thuộc khu vực được cách ly, phong tỏa.

Bản tin sáng 11/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 28 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó có 27 ca bệnh trong khu vực đã được phong tỏa và 1 ca bệnh trong bệnh viện đã được phong tỏa.