các mâm cúng trong tháng cô hồn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về các mâm cúng trong tháng cô hồn, cập nhật vào ngày: 20/01/2022

Lễ cúng cô hồn tháng 7 được các gia đình làm từ 01 - 15 tháng 7 âm lịch với vật và bài cúng khác nhau cho từng đối tượng. Ngoài lễ cúng Phật các gia đình còn cúng thần linh và cầu siêu cho gia tiên, cúng chúng sinh ...