cách rút chân nhang ngày ông công ông táo

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cách rút chân nhang ngày ông công ông táo, cập nhật vào ngày: 19/01/2021

Việc cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp phải theo bài bản của người xưa để lại. Dưới đây là những đồ không thể thiếu cần phải chuẩn bị cho ngày cúng đặc biệt này