cấp biển số xe

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cấp biển số xe, cập nhật vào ngày: 01/12/2021

Người dân sẽ được chọn biển số xe kết hợp chữ và số như ý muốn. Nếu có 2 người trở lên cùng chọn, biển số sẽ được cấp thông qua đấu giá.