cấp độ video

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cấp độ video, cập nhật vào ngày: 04/07/2020

YouTuber với lượt view cao có thể kiếm tiền bằng cách chèn quảng cáo vào video của họ thông qua chương trình Partner Program của YouTube.