Tên dự án Loại dự án (m2) (Triệu đồng)
CT1A, CT1B Nghĩa Đô Căn hộ chung cư 45 - 94 1,296 - 2,707
Tràng An Complex Khu dân cư 76 - 152 2,356 - 4,712
Home City Khu căn hộ cao cấp 61 - 114 1,617 - 3,021
Tổ hợp chung cư N04 Căn hộ chung cư 90 - 151 2,538 - 4,258
Eurowindow Multicomplex Khu căn hộ cao cấp 72 - 200 2,160 - 6,000
Hado Park View Căn hộ chung cư 92 - 181 2,300 - 4,525
Watermark Căn hộ chung cư 57 - 237 2,622 - 10,902
Discovery Complex Khu căn hộ cao cấp 87 - 186 3,045 - 6,510
Star Tower Căn hộ chung cư 98 - 158 3,058 - 4,930
SkyView Phương Thành Căn hộ chung cư 70 - 95 1,386 - 1,881
Chung cư N05 Căn hộ chung cư
149 - 181
5,513 - 6,697
Chung cư cao cấp CT2A Khu căn hộ cao cấp 99 - 340 3,168 - 10,880
Cao ốc 173 Xuân Thuỷ Khu căn hộ cao cấp
91 - 112
3,276 - 4,032
AZ Lâm Viên Complex Khu căn hộ cao cấp 80 - 292 2,560 - 9,344
Eurowindow MultiComplex Khu căn hộ cao cấp 90 - 200 4,320 - 9,600
Indochina Plaza Hanoi Khu căn hộ cao cấp 93 - 270 5,320 - 15,444
Mandarin Garden Khu căn hộ cao cấp 114 - 297 5,130 - 13,365
Richland Southern Khu căn hộ cao cấp 90 - 120 2,970 - 3,960

Theo Việt Tuấn/Gia đình Việt Nam