cấu hình iPhone 12

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cấu hình iPhone 12, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

iPhone 12 năm nay ra đời muộn 1 tháng nhưng vẫn không đáp ứng được sự kỳ vọng từ người dùng với nhiều lý do chi phối.