cây mắc ca

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cây mắc ca, cập nhật vào ngày: 02/02/2023

Để phát triển cây mắc ca theo hướng tập trung, tỉnh Điện Biên đã phê duyệt chủ trương cho 5 dự án trồng cây mắc ca gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Tổng mức đầu tư hơn 4.729 tỷ đồng, quy mô trồng tập trung 17.214