chai thủy tinh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chai thủy tinh, cập nhật vào ngày: 19/10/2021

Từ tháng 11/2019, Hà Nội sẽ hạn chế 80% sản phẩm nhựa khó phân hủy, đây là một trong các kế hoạch để hạn chế rác thải nhựa mà TP Hà Nội vừa ban hành.