Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10, cập nhật vào ngày: 07/07/2020

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2019 tăng 0,59% so với tháng 9-2019...