chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, cập nhật vào ngày: 31/03/2023

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh sẽ theo dõi các trường hợp ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất và có biện pháp xử lý đối với các ngân hàng này.

Bước vào giai đoạn nước rút cuối năm, gia tăng dòng vốn cho thị trường bất động sản thông qua nới room tín dụng không khả thi, các doanh nghiệp đang đặt kỳ vọng vào dòng vốn đầu tư công.