chính quyền đô thị

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chính quyền đô thị, cập nhật vào ngày: 09/12/2021

Hà Nội đề xuất các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong điều kiện TP Hà Nội đang thực hiện các giải pháp xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại...

Từ ngày 1/7/2021, TP Hà Nội chính thức triển khai “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị (CQĐT)” theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã S

Đề án “Xây dựng chương trình phát triển nhà ở TP HCM giai đoạn 2021-2030”, sẽ ưu tiên phát triển dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới, chung cư cao tầng dọc các trục giao thông công cộng lớn.

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua nghị quyết xây dựng chính quyền đô thị ở TP HCM. Trước đó, tháng 11/2019 và tháng 6/2020, Quốc hội cũng đã lần lượt thông qua hai nghị quyết thí điểm CQĐT tại Hà Nội & Đà Nẵng.

Từ việc nghiên cứu mô hình tổ chức chính quyền đô thị ở Thủ đô Paris, Berlin và Bangkok, có thể nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn tổ chức chính quyền đô thị ở Thủ đô Hà Nội.