chính quyền đô thị

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chính quyền đô thị, cập nhật vào ngày: 21/01/2021

Từ ngày 1/7/2021, TP Hà Nội chính thức triển khai “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị (CQĐT)” theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã S

Đề án “Xây dựng chương trình phát triển nhà ở TP HCM giai đoạn 2021-2030”, sẽ ưu tiên phát triển dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới, chung cư cao tầng dọc các trục giao thông công cộng lớn.

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua nghị quyết xây dựng chính quyền đô thị ở TP HCM. Trước đó, tháng 11/2019 và tháng 6/2020, Quốc hội cũng đã lần lượt thông qua hai nghị quyết thí điểm CQĐT tại Hà Nội & Đà Nẵng.

Từ việc nghiên cứu mô hình tổ chức chính quyền đô thị ở Thủ đô Paris, Berlin và Bangkok, có thể nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn tổ chức chính quyền đô thị ở Thủ đô Hà Nội.