chính sách phát triển thủy sản

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chính sách phát triển thủy sản, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng thủy sản vẫn là mặt hàng thực phẩm thiết yếu nên nhu cầu sẽ không giảm mạnh.

Tháng 8, xuất khẩu thủy sản sang Nga tăng trưởng gần gấp đôi cùng kỳ năm 2021.

Với mục tiêu kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 911/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021

Sản lượng thủy sản tháng 1/2022 ước tính đạt 589,9 nghìn tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 2264/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản.

Đây là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 123/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC; Thông tư số 13/2016/TT-BTC; Thông tư số 117/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính liên quan đến một số chính sách phát triển thủy sản.