Chủ đề: chở quá số người quy định

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chở quá số người quy định, cập nhật vào ngày: 19/02/2020

Tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý các trường hợp lái xe không tuân thủ, vi phạm các quy định về bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định...