chống hàng giả hàng nhái

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chống hàng giả hàng nhái, cập nhật vào ngày: 23/04/2021

Quyết định số 09/QĐ-BCĐ389 được ban hành kèm theo Quyết định số 899/QĐ-BCĐ389 ngày 12/10/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).