Chủ tịch ASEAN

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Chủ tịch ASEAN, cập nhật vào ngày: 05/08/2021

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 là chuỗi hoạt động cuối cùng của Năm Chủ tịch ASEAN và là một trong những hoạt động quan trọng nhất của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020

Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong việc kiểm soát dịch Covid-19 trong khi GDP 6 tháng đầu năm 2020 vẫn đạt mức tăng trưởng dương.