chuẩn bị cúng rằm tháng 7

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chuẩn bị cúng rằm tháng 7, cập nhật vào ngày: 29/11/2020

Thị trường hàng hóa Rằm tháng 7 nay đã khác xưa, khi có những món quà trước đây vô cùng rẻ, nay được những người bán hàng đưa vào cuộc sống hiện đại nhưng giá cả không hề dễ chịu.