chuỗi giá trị thủy sản

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chuỗi giá trị thủy sản, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng thủy sản vẫn là mặt hàng thực phẩm thiết yếu nên nhu cầu sẽ không giảm mạnh.

Có đến 35 ngành hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD và 8 ngành hàng vượt 10 tỉ USD.

Tháng 8, xuất khẩu thủy sản sang Nga tăng trưởng gần gấp đôi cùng kỳ năm 2021.

Với mục tiêu kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 911/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021