Chương trình giáo dục phổ thông mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Chương trình giáo dục phổ thông mới, cập nhật vào ngày: 27/11/2021

Trong tháng 10, theo như kế hoạch, Bộ GD-ĐT sẽ công bố những sách giáo khoa đầu tiên theo chương trình mới đạt thẩm định để các địa phương, giáo viên, học sinh lựa chọn sử dụng.

Để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, từ nay đến năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ tập trung bồi dưỡng cho gần 1 triệu giáo viên phổ thông.

Một trong những điều khiến nhiều Sở GD-ĐT lo lắng hiện nay chính là thừa thiếu giáo viên bởi lẽ chương trình mới cho phép học sinh lựa chọn môn học, xuất hiện một số môn tích hợp mới đòi hỏi nguồn giáo viên liên môn...

Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT sẽ giúp học sinh hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực mà nhà trường và xã hội kỳ vọng.

Theo như Chương trình GDPT mới ở cấp tiểu học, nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp với hoạt động trải nghiệm. Ở cấp THCS và THPT, nội dung giáo dục của địa phương có thời lượng 35 tiết/năm học, tổng thời lượng trong cả 7 năm học là 245 tiết.

Theo như Ban soạn thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới, hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm sẽ đáp ứng yêu cầu quản lí và giáo dục học sinh của gia đình và xã hội; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp báo công bố chương trình GDPT mới vào chiều qua, 27-12.

Chiều qua, 27/12, Bộ GD-ĐT tổ chức Họp báo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó, chương trình giáo dục phổ thông mới kế thừa các nguyên lí giáo dục nền tảng như “Học đi đôi với hành”, “Lí luận gắn liền với thực tiễn”.