Chương trình sữa học đường ở Thái Lan

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Chương trình sữa học đường ở Thái Lan, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Việc khuyến khích học sinh uống sữa không chỉ giúp cải thiện dinh dưỡng mà còn vực dậy ngành công nghiệp sữa ở Thái Lan.