chuyên gia nói về giá điện

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chuyên gia nói về giá điện, cập nhật vào ngày: 23/01/2021

Nhiều chuyên gia đã nhận định rằng, việc chia giá điện bậc thang vẫn chưa hợp lý và thỏa đáng khi khoảng cách giữa một số bậc đang quá gần, có bậc thì lại quá xa.