có bao nhiêu học sinh đăng ký hệ chuyên và song bằng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về có bao nhiêu học sinh đăng ký hệ chuyên và song bằng, cập nhật vào ngày: 15/04/2024

Ngày 26/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có Tờ trình UBND TP. Hồ Chí Minh về phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022. Trong đó, Sở đề xuất tuyển sinh vào 10 cả hệ thường và hệ chuyên.

Trong hai ngày 14 và 15/6, gần 8.000 học sinh trên địa bàn Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 10 song bằng tú tài năm học 2021 - 2022.