cơ chế tài chính

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cơ chế tài chính, cập nhật vào ngày: 15/01/2021

Sáng 19-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, với 91,51% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế...