Cổ đông EVN Finance

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Cổ đông EVN Finance, cập nhật vào ngày: 24/09/2023

Công ty mẹ - EVN tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trước đại hội, một số cổ đông đã có đơn kêu cứu gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), đề nghị tạm hoãn đại hội cổ đông Công ty cổ phần tài chính điện lực (EVN Finance) do công tác chuẩn bị yếu kém, ẩn chứa nhiều khuất tất, sai phạm.

Một nhóm cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) làm đơn gửi tới các cơ quan có thẩm quyền để đề nghị hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của công ty này vì cho rằng HĐQT đương nhiệm sai phạm nghiêm trọng quá trình điều hành. Cùng với đó, việc chuẩn bị Đại hội có nhiều khuất tất cũng được nhóm cổ đông yêu cầu làm rõ.