có nên làm lễ phóng sinh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về có nên làm lễ phóng sinh, cập nhật vào ngày: 14/07/2024

Người Việt ta thường quan niệm rằm tháng 7 là ngày cúng chúng sinh, ngày tích thiện làm phúc nên nhiều nơi thường có tục phóng sinh để tích đức nhưng phóng sinh cũng có những mặt trái khiến chúng ta phải cân nhắc...