cổ phiếu nhóm dầu khí

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cổ phiếu nhóm dầu khí, cập nhật vào ngày: 29/06/2022

Ngày 18/12/2020, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 với sự tham dự của hơn 260 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 CBCNV trong toàn TCT.