cơn bão Podul

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cơn bão Podul, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam đối với các đơn vị là cần bán sát diễn biến mới nhất của cơn bão Podul để có thể thông tin kịp thời cho các phương tiện vào nới tránh trú an toàn.