Theo đó, người dân phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông liên hệ Cục Cảnh sát giao thông theo số: 0995.67.67.67 và 069.234.2608.

Hành khách phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ tới các số: 098.360.8989 (Vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam); 091.660.8085 (Vụ An toàn giao thông - Tổng cục Đường bộ Việt Nam); 090.347.9808 (Vụ Kết cấu hạ tầng đường bộ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam); 096.404.5445 (Vụ Vận tải - Bộ Giao thông vận tải), 096.266.5953 (Thanh tra Bộ Giao thông vận tải); 091.586.9900 (tổ kiểm soát tải trọng xe - Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

Để phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, liên hệ Cục Đường sắt Việt Nam theo số: 086.536.7565; Lĩnh vực hàng không theo số: 091.656.2119; Lĩnh vực đường thủy nội địa theo số: 024.35.481.888 và 094.210.7474. Lĩnh vực hàng hải theo số: 0243.768.3194, 0904.233.147, 0904.113.354.

Ngoài ra, để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên hệ các số: 0989.088.719, 0977.497.891, 0981.759.328, 0936.173.906, 0936.198.387.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị khi phản ảnh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin: hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn.

Theo congly.vn