công bố giá vật liệu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về công bố giá vật liệu, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Nhiều địa phương đã tổ chức xác định giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng bám sát diễn biến của thị trường và công bố kịp thời, theo định kỳ hàng tháng trước sự biến động, xu thế tăng của thị trường.