CÔNG ĐIỆN KHẨN

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về CÔNG ĐIỆN KHẨN, cập nhật vào ngày: 20/06/2021

Từ 12h00 ngày 25/5/2021: Tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới của Thành phố.

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Công điện tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam.

Bộ Y tế ra công điện khẩn gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải và Ngoại giao; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh.

10h30 hôm nay (ngày 26/7), Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra công điện khẩn về phòng chống dịch Covid-19.