CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, cập nhật vào ngày: 12/07/2020

Theo chủ trương mới được công bố, các giáo viên ngoài công lập có thể tự thỏa thuận với chủ đơn vị về mức lương, nghỉ không lương hoặc hưởng một phần lương do dịch bệnh Covid-19.