Công ty IDJ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Công ty IDJ, cập nhật vào ngày: 01/03/2021

6 tháng đầu năm có tổng cộng 818 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành đạt 156,32 nghìn tỷ đồng, tương đương với khoảng 6,7 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng ghi nhận lên tới gần 50% so với cùng kỳ.