Công viên đắp chiếu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về công viên đắp chiếu, cập nhật vào ngày: 27/05/2020

Lý do gì đã khiến việc xây dựng công viên, hồ điều hòa - những hạ tầng cơ bản của đô thị từ dễ chuyển thành khó, nơi cần thì không có, nơi có thì bỏ không?