Cosplay

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Cosplay, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Đến với lễ hội Oshougatsu, chúng ta được tự tay làm cây nêu ngày tết Kadomatsu, viết giấy cầu may, viết thư pháp, trải nhiệm những trò chơi truyền thống của Nhật Bản.