cung ứng xăng dầu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cung ứng xăng dầu, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu bảo đảm cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan bảo đảm cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước.